Velkommen til Dansk Narkolepsiforening

Vi er sat i verden for at gøre livet lettere for folk med narkolepsi, idiopatisk hypersomni og andre relaterede søvnlidelser i centralnervesystemet.
Forenings arbejde bygger på to søjler: at fortælle om de neurologiske søvnlidelser og give mulighed for at deltage i et stærkt fællesskab.

Narkolepsi - en kronisk SØVN-sygdom!

Pandemrix og narkolepsi

MPA har gennemført en opgørelse casestudie styrker foring af tidligere rapporter om en sammenhæng mellem vaccination med Pandemrix og narkolepsi hos børn og unge (19 år og yngre).

Efter MPA i 2010 modtaget et uventet stort antal indberetninger af tilfælde af narkolepsi hos børn og unge, hvor en årsagssammenhæng med vaccination med Pandemrix mistænkt indrejst MPA i samarbejde med nationale eksperter, undersøgelser til at undersøge den formodede forhold.

MPA rapporterede i marts 2011 resultater fra et register undersøgelse af fire svenske regioner / amter. Disse regioner har en befolkning svarende til 57 procent af befolkningen. Undersøgelsen viste en firedobbelt øget risiko for børn og unge vil blive diagnosticeret med narkolepsi hos dem vaccineret med Pandemrix sammenlignet med dem, der ikke vaccineret.

For at få et mere komplet billede af udviklingen af narkolepsi i Sverige, har MPA også gennemført en case study opgørelse. I denne undersøgelse, uanset vaccination statusinformation om etableret og formodede tilfælde af narkolepsi med katapleksi, blev opsamlet. Dette var tilfældet i Sverige i perioden 2009-2010 indsamlet fra klinikker og sove laboratorier studerer narkolepsi i Sverige. Records blev gennemgået af kliniske eksperter at afgøre, hvornår de første symptomer på narkolepsi har været og til at etablere diagnosen narkolepsi med katapleksi i henhold til de opstillede kriterier.Oplysninger om tilfælde af vaccineret eller ikke hentes fra vaccination optegnelser.

Denne undersøgelse fokuserer på tilfælde af narkolepsi med katapleksi hos børn 19 år og yngre.

Undersøgelsens resultater

Indsamling indsats resulterede i 132 registreringer af børn / unge 19 år og yngre, blev undersøgt af eksperter. 87 tilfælde af narkolepsi med katapleksi blev verificeret. Af disse var 81 tilfælde af narkolepsi med katapleksi med symptomdebut i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010 medtaget i undersøgelsen. Af de 81 tilfælde, vaccineret 69 personer (85%) med Pandemrix før symptomdebut.

Resultaterne vedrørende forekomst (incidens) af narkolepsi med katapleksi i hele befolkningen og de to-årig undersøgelse periode viste et klart mønster. De fleste mennesker blev syg i sidste kvartal af 2009 og første kvartal af 2010, dvs. samtidig med pandemi, og hvor den nationale vaccinationskampagne blev gennemført.

Risikoen for at udvikle narkolepsi med katapleksi for dem vaccinen i sig selv var 4,2 per 100 000 mennesker om året, mens risiko for uvaccinerede individer var 0,64 pr 100 000 personer om året. En sammenligning af vaccinerede og uvaccinerede børn og unge viser, at starten risiko (incidens) var 6,6 gange højere for vaccinerede børn / unge end for uvaccinerede. Disse tal kan også udtrykkes som det skete 3,6 flere tilfælde af narkolepsi med katapleksi pr 100 000 i de vaccinerede børn / unge. I nogle få tilfælde var det nemt at udlede, hvad der er dokumenteret i det register fastslå, at symptomernes indtræden i relation til vaccination, hvilket betyder, at riskökningens størrelse er usikker, og kunne være højere.

Konklusioner

Sammenfattende studere den aktuelt indberettede tilfælde opgørelse yderligere videnskabelige beviser for, at der er en sammenhæng mellem en øget risiko for narkolepsi hos børn og unge, og vaccination med Pandemrix i Sverige. Omfanget af risiko stigning varierer noget mellem registeradministratoren studiet og case opgørelse, men påvirker ikke de overordnede konklusioner.

Hvad nu?

Denne undersøgelse kunne ikke forklare årsagen til den øgede risiko for narkolepsi observeret. MPA vil derfor arbejde sammen med andre agenturer og forskere i bestræbelserne på at planlægge yderligere nødvendige forskning. MPA vil også arbejde på at finde måder, hvorpå langsigtet opfølgning af patienter diagnosticeret med narkolepsi.

Resultaterne af MPA undersøgelsen vil blive drøftet på et europæisk ekspertmøde den 12. juli. Det Europæiske Lægemiddelagentur Board (CHMP) Juli møde, vil undersøgelsen rapporten tages sammen med andre dokumenter fra andre lande, i forbindelse med den løbende sikkerhedsvurdering.

Kilde 30 juni, 2011: Artiklen er en teknisk sprogoversættelse fra        


HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os på tlf.: 24 64 78 12