lørdag, 31 december 2016 11:08

Kursusprogram for årsmødet 2017

Kursusprogram for Dansk Narkolepsiforenings årsmøde den 10., 11. og 12. marts 2017


Ud fra hvert punkt kan man se hvilke pakker de enkelte programpunkter gælder for.

            
Fredag d. 10/3:

fra 14.00 … er værelserne til rådighed for de overnattende A

18.00 Middag - 2 retters menu inkl. 1 glas vin eller 1 øl/vand, aftenkaffe og socialt samvær A

Lørdag d. 11/3:

fra 06.30 Morgenmad A

fra 09.00 Formiddagskaffe udenfor salen A, B, C, D

9.30 Velkommen ved formand Margit Pindstofte A, B, C, D

9.45 Grupper A, B, C, D

10.15-11.30 Generalforsamling A, B, C, D

12.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand A, B, C, D

13.00-15.00 Kursus: ”Lær at leve med narkolepsi” – 1. del v/sundhedsinnovator Peter Thybo A, B, C, D

15.00 Eftermiddagskaffe udenfor salen A, B, C, D

15.15-17.15 Kursus: ”Lær at leve med narkolepsi” – 2. del A, B, C, D

19.00 Middag - 2 retters menu inkl. 1 glas vin eller 1 øl/vand efterfulgt af amerikansk lotteri, aftenkaffe og socialt samvær A, B, C

Søndag d. 12/3:

fra 06.30 Morgenmad. Husk at tjekke ud senest kl. 11.00, hvis ikke du har bestilt værelset til efter A, B

09.30-10.30 Foredrag om nyeste forskning og aktuel info v/Poul Jennum – Dansk Center for Søvnmedicin, Glostrup A, B, E

10.30 – 10.45 Pause A, B, E

10.45 – 12.30 Paneldebat mellem neurologer fra Danmarks søvncentre A, B, E

ca. 12.30 Afrunding og tak for denne gang A, B, E

13.00 Frokost. Arrangementet slutter efter frokost A, B, E


Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Udgivet i Forsiden

Prisliste 2017
for Dansk Narkolepsiforenings årsmøde/kursus på
Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

 

Ikke-medlemmer er også meget velkomne til at deltage i Dansk Narkolepsiforenings årsmøde, men prisen er så 500kr højere end annonceret i prislisten her. Ønsker du at deltage skal du sende en mail til foreningens kasserer Connie Landstedt på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


* Bemærk: I pakke A og B er de nævnte priser inkl. overnatning pr. person, uanset om overnatning sker i enkeltværelse, dobbeltværelse eller som ekstra opredning i dobbeltværelse.


Pakke A:
Deltagelse fra fredag til søndag med 2 overnatninger i dobbelt eller enkeltværelse inkl. indlæg, generalforsamling og forplejning iht. kursusprogram:

 • Pris pr. person*:    kr.    1.995

Pakke B:
Deltagelse fra lørdag til søndag med 1 overnatning i dobbelt eller enkeltværelse inkl. indlæg, generalforsamling og forplejning iht. kursusprogram:

 • Pris pr. person*:    kr.    1.575

Pakke C:
Deltagelse ”kun” lørdag med aftensmad inkl. indlæg, generalforsamling og forplejning iht. kursusprogram:

 • Pris pr person:    kr.    795

Pakke D:
Deltagelse ”kun” lørdag uden aftensmad inkl. indlæg, generalforsamling og forplejning iht. kursusprogram:

 • Pris pr. person:     kr.    520

Pakke E:
Deltagelse ”kun” søndag inkl. indlæg og forplejning iht. kursusprogram:

 • Pris pr. person:     kr.    405

******   ******  ******
Husk at du kan forsøge at ansøge din kommune om tilskud til deltagelse jf. Servicelovens § 41 (under 18 år) samt Service-lovens § 100 om merudgifter for voksne. Mht. sidstnævnte skal du dog være opmærksom på, at kommunerne kræver en kortlægning af din nedsatte funktionsevne og at der er nogle minimums-grænser, der skal være forbrugt, før end et merudgiftstilskud kan bevilliges.

******   ******   ******

Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag den 5. februar 2017, EFTER denne dato vil tilmelding IKKE være mulig.

Såfremt hotellet kræver hel eller delvis betaling ved afbestilling eller udeblivelse, er det den tilmeldte person selv (og ikke Dansk Narkolepsi Forening,) der hæfter for dette - uanset årsag til afbestilling eller udeblivelse.

Udgivet i Forsiden

Generalforsamlingen i 2017 finder sted lørdag d. 11. marts 2017, kl. 10.15 på
Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Præsentation af bestyrelsen

 3. Aflæggelse af formandens årsberetning for 2016

 4. Forelæggelse af regnskab 2016 til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budgetoverslag 2017 
- herunder forslag fra medlemmerne

 6. Fastsættelse af kontingent for 2018

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen - herunder særskilt valg af formand
  • 
Margit Pindstofte – Modtager ikke genvalg
  • Connie Landstedt – Modtager genvalg

  • Anne Kyung Nielsen – Modtager genvalg
  • Emma Svärdt – Modtager ikke genvalg *

 8. Valg af suppleant til bestyrelsen

  • Johan Vejstrup Nielsen– Modtager genvalg 

 9. Valg af to revisorer

  • Benny Sørensen – Modtager genvalg

  • Niels Nielsen – Modtager ikke genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant
  • 
Jerry Jacobsen – Modtager genvalg 

 11. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
  • Ingen

 12. Eventuelle forslag fra medlemmerne
  • Forslag/emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar 2017.
 13. Eventuelt

Vel Mødt!
   

* Emma Svärdt er på ekstraordinært valg efter kun et år. Denne bestyrelsespost vælges     derfor kun for et år mod normalt to år.

Udgivet i Forsiden
lørdag, 31 december 2016 10:55

Invitation til årsmøde/kursus i marts 2017

Kære medlemmer og pårørende

Det er med glæde, at vi endnu engang inviterer til Dansk Narkolepsiforenings årlige medlemsmøde/kursus med generalforsamling og spændende indlæg. Ud over disse vil der også blive rig lejlighed til at snakke sammen indbyrdes i pauserne, under spisning og om aftenen til socialt samvær. At mødes med andre, som har narkolepsi/idiopatisk hypersomni, er en god måde at blive inspireret til et godt liv med søvnsygdommen og til at blive klogere på den. Dette gælder også for pårørende.  

Årsmødet bliver afholdt den 10., 11. og 12. marts 2017
på Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Vi kan denne gang tilbyde fordelagtige priser for alle, og det er som altid muligt at vælge mellem forskellige deltagelsesmuligheder, både med og uden overnatning. Det kan du få et overblik over i kursusprogrammet og prislisten…

Fredag den 10. marts vil der som sædvanligt være mulighed for overnatning – for dem, som kommer langvejs fra og kan have svært ved at nå frem lørdag morgen, og for dem, som ”bare” vil være med fra starten og mødes med de andre, der gør ligeså. Der er ingen indlæg fredag aften, men under og efter middagen vil der være socialt samvær med rig lejlighed til at snakke sammen. Der udveksles erfaringer, fortælles historier, spørges og gives råd på kryds og tværs. Dermed er socialt samvær ikke kun hygge men i høj grad lærerig hygge.

Lørdag den 11. marts starter vi programmet med velkomst af formand Margit Pindstofte efterfulgt af grupper, hvor nye og gamle medlemmer kort hilser på hinanden og vi ”bryder isen”, inden vi går i gang med selve årsmødet/kurset...

Første punkt er generalforsamling. Margit Pindstofte genopstiller ikke efter fire år som formand, og Emma Svärdt afgår ekstraordinært som bestyrelsesmedlem efter kun et år. Alle medlemmer kan opstille til posterne (iht. foreningens vedtægter). Hvis du er interesseret og/eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Margit Pindstofte eller kasserer Connie Landstedt.

Efter frokost er der kursus ved sundhedsinnovator Peter Thybo, som også holdt foredrag årsweekenden 2015. I kurset ”Lær at leve med narkolepsi” vil Peter Thybo give dig metoder og konkrete værktøjer til at takle hverdagen med en kronisk søvnsygdom. Nærmere betegnet; at blive bedre til at nå dine individuelle mål. Det kan være sværere at få gjort de ting, du skal og/eller gerne vil, når du også har en kronisk sygdom at kæmpe med. Peter Thybo, hvis arbejde er kendt i internationale sammenhænge, har selv været med til at udvikle konceptet, og forskning har vist, at det virker! Kurset består af introduktion af metoder, efterfulgt af små grupper, hvor de deltagende arbejder med værktøjerne, afsluttet i plenum med eksempler fra de deltagende. Kurset henvender sig både til kronikere og til deres pårørende. Ud over at lære at bruge værktøjerne får du materiale med hjem til at gøre det. (Læs mere på www.peterthybo.dk).

Lørdag aften vil der blive serveret en lækker 2 retters menu. Vi skal naturligvis have det traditionelle amerikanske lotteri med mange fine gevinster. Overskuddet går til foreningens arbejde, og hvis du ønsker at sponsorere nogle gaver, modtages de med tak (venligst indpakket). Derefter er der kaffe, hygge og socialt samvær resten af aftenen.

Søndag den 12. marts starter vi programmet med vores specialistindlæg. Det er igen i år ved Poul Jennum, som er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin i Glostrup og professor i neurofysiologi ved København Universitet. Poul Jennum er blandt de internationalt førende forskere inden for narkolepsi. Han vil fortælle om; medicinsk behandling, hvilke typer der findes og hvordan de virker, om nye behandlinger, bivirkninger og meget mere.

Efter en kort pause vil der være Paneldebat mellem førende neurologer på Danmarks søvncentre. Panelet består pt. af Poul Jennum fra Glostrup, Kristina Svendsen fra Århus og Jette Deichmann Ipsen fra Roskilde. Vi arbejder fortsat på at få neurologer fra Viborg og Odense med, så alle regioner er repræsenteret. Temaet i debatten er: Praksis og håndtering af patienter med narkolepsi/idiopatisk hypersomni på søvncentrene ift. diagnosticering, opfølgning og patientuddannelse m.m. – med henblik på at belyse de udfordringer og rammer, neurologerne/ behandlerne har i deres arbejde, og hvordan de vægter og prioriterer disse. Så overvej allerede nu om du har spørgsmål, som kan komme i hatten.  

Inden frokost er der afrunding og tak for denne gang ved formanden.

Vi glæder os til at se jer og ser frem til en inspirerende weekend i godt selskab med nye såvel som gamle medlemmer.

Venlige hilsner og vel mødt!
Bestyrelsen

Udgivet i Forsiden

Nyheder

Gå til nyhedsarkiv

HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os på tlf.: 24 64 78 12