Generalforsamlingen i 2017 finder sted lørdag d. 11. marts 2017, kl. 10.15 på
Best Western Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden:


  1. Valg af dirigent
  2. Præsentation af bestyrelsen

  3. Aflæggelse af formandens årsberetning for 2016

  4. Forelæggelse af regnskab 2016 til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budgetoverslag 2017 
- herunder forslag fra medlemmerne

  6. Fastsættelse af kontingent for 2018

  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen - herunder særskilt valg af formand
    • 
Margit Pindstofte – Modtager ikke genvalg
    • Connie Landstedt – Modtager genvalg

    • Anne Kyung Nielsen – Modtager genvalg
    • Emma Svärdt – Modtager ikke genvalg *

  8. Valg af suppleant til bestyrelsen

    • Johan Vejstrup Nielsen– Modtager genvalg 

  9. Valg af to revisorer

    • Benny Sørensen – Modtager genvalg

    • Niels Nielsen – Modtager ikke genvalg
  10. Valg af revisorsuppleant
    • 
Jerry Jacobsen – Modtager genvalg 

  11. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
    • Ingen

  12. Eventuelle forslag fra medlemmerne
    • Forslag/emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar 2017.
  13. Eventuelt

Vel Mødt!
   

* Emma Svärdt er på ekstraordinært valg efter kun et år. Denne bestyrelsespost vælges     derfor kun for et år mod normalt to år.

Udgivet i Forsiden

Nyheder

  • Prisliste 2018 Læs mere
  • Kursusprogram for årsmødet 9.-11. marts 2018 Læs mere
  • Invitation til Dansk Narkolepsiforenings 30 års jubilæum og årlige kursus- og medlemsweekend Læs mere
Gå til nyhedsarkiv

HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os på tlf.: 24 64 78 12