I bestræbelserne på at gennemføre foreningens årsmøde med størst mulig udbytte uddeler bestyrelsen på mødet et spørgeskema til alle fremmødte medlemmer. Medlemmernes svar indgår i forbedringerne af kommende årsmøder.

Bestyrelsen takker alle for de mange svar, vi har modtaget. Et omfattende arbejde er gennemgået og en samlet opgørelse viser følgende:

aarsmode13-1Samlet tilfredshed med indholdet af årsmødet 

aarsmode13-2Tilfredshed med ledelse og gennemførelse 

aarsmode13-3Tilfredshed med opholdet (fysiske rammer)

Nyheder

Gå til nyhedsarkiv

HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os på tlf.: 24 64 78 12